Posts Tagged ‘animal’

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป, เทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture technology)

ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สร้างความเสียหายหรือทำอันตรายต่อพืชที่มนุษย์ปลูก เช่น จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช

12,573 total views, 0 views today

ปลาตีน (mudskipper)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ มิถุนายน 2556

  ปลาตีน (mudskipper) เคลื่อนที่บนบกได้ โดยใช้ครีบอกไถลตัวไปตามพื้นเลน สามารถอยู่บนบกได้เป็นเวลานานเนื่องจากเก็บความชุ่มชื้นไว้บริเวณเหงือกได้ อาศัยอยู่ตามชายทะเลโคลนและป่าชายเลน สถานที่ : เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ Read More.

134 total views, no views today

แมลงวันผึ้ง (bee fly)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

แมลงวันผึ้ง (bee fly) เป็นแมลงวันที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายผึ้งเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่า กินน้ำหวานเป็นอาหาร และหาอาหารอยู่ร่วมกับฝูงผึ้ง สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา โยมญาติ   Read More.

714 total views, 0 views today

เมียร์แคท (Meerkat)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ เมษายน 2556

เมียร์แคท (Meerkat) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Suricata suricatta เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (mammal) จัดอยู่ในวงศ์ Herpestidae วงศ์เดียวกับพังพอน อยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยและหาอาหารในโพรงที่ขุดขึ้น มีประสาทสัมผัสไวเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์นักล่า เช่น เหยี่ยว Read More.

398 total views, no views today

ผึ้งกำลังเก็บเรณูจากดอกดาวกระจายสีเหลือง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ มีนาคม 2556

ผึ้งกำลังเก็บเรณูจากดอกดาวกระจายสีเหลือง สถานที่ถ่ายภาพ : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร 94 total views, no views today

94 total views, no views today