Aspergillus sp.

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

  Aspergillus sp. เป็นราที่พบทั่วไป โดยเฉพาะในอาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์หรือโคนิเดีย(conidia) บนก้านชูสปอร์ (conidiophore) ส่วนปลายของก้านชูสปอร์ โป่งออกเป็นเวสิเคิล (vesicle) และมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นสเตอริกมา (sterigma) ทำหน้าที่สร้างสปอร์ สถานที่ Read More.

 15,359 total views,  2 views today

แมลงวันผึ้ง (bee fly)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

แมลงวันผึ้ง (bee fly) เป็นแมลงวันที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายผึ้งเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่า กินน้ำหวานเป็นอาหาร และหาอาหารอยู่ร่วมกับฝูงผึ้ง สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา โยมญาติ   Read More.

 1,952 total views

ผลก่อ (Quercus sp.)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

  ผลก่อ (Quercus sp.) เป็นผลแห้งแก่แล้วไม่แตก (dry indehiscent fruit) แบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว (nut) ผนังผลมีลักษณะแห้งและแข็งมาก มีกาบหุ้มผล (capule) หุ้มบางส่วนของผลไว้ สถานที่ Read More.

 830 total views