งานบริการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

สาขาชีววิทยามีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไฮดรา พลานาเรีย และพารามีเซียม เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ ครูผู้สอน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สำหรับใช้ในการ จัดการเรียนการสอน โดยมาขอรับบริการได้ที่สาขาชีววิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการค่ะ  

**เนื่องจากช่วงนี้ติดขัดปัญหาบางประการ ทางสาขาของดการให้บริการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชั่วคราว**

  ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เปิดบริการ 1796691_592403117507802_1920130779_n Hydra panaria Planaria paramecium -1 Paramecium