งานบริการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

สาขาชีววิทยามีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไฮดรา พลานาเรีย และพารามีเซียม เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ ครูผู้สอน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สำหรับใช้ในการ จัดการเรียนการสอน โดยมาขอรับบริการได้ที่สาขาชีววิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการค่ะ    

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เปิดบริการ

 

ดาวน์โหลดคู่มือการเลี้ยงได้ที่นี่   คลิก  ไฮดรา

 

ดาวน์โหลดคู่มือการเลี้ยงได้ทีนี่     คลิก  พลานาเรีย

 

ดาวน์โหลดคู่มือการเลี้ยงได้ที่นี่  คลิก  พารามีเซียม

       

 9,402 total views,  8 views today