ติดต่อเรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาชีววิทยา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ 02-392-4021 ต่อ 1401-1407, 02-392-2562

โทรสาร 02-392-2562

 
  1. Loading ...