ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งหัวข้อการอบรม รุ่นที่ 2                       รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556   (หากรายชื่อไม่ถูกต้อง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1402-1406)  หมายเหตุ รับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 540 total views,  1 views today