ข้าวกล้องกับข้าวกล้องงอกให้คุณค่าทางอาหารแตกต่างกันอย่างไร (25 พ.ค. 52)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2552

52-11-1

โดย…นางสาวอรสา ชูสกุล

ในสังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกาย หรือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ บริษัทหลายบริษัทต่างก็มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ  ข้าวกล้องงอกก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและกำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากข้าวกล้องงอกมีคุณค่าทางอาหารมากมาย  แล้วทราบหรือไม่ว่าข้าวกล้องงอกมีคุณค่าทางอาหารแตกต่างจากข้าวกล้องอย่างไร 
  
            ข้าวจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  ส่วนที่นำมาบริโภคคือส่วนของผลหรือที่มักเรียกกันว่าเมล็ด ซึ่งมีเปลือกหุ้มผลที่แข็งที่เรียกว่าแกลบ เมื่อจะรับประทานจึงต้องกะเทาะเปลือกหุ้มออกก่อนจึงจะได้ส่วนของผลข้าวหรือเมล็ดข้าว  โดยปกติผลข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีจะเรียกว่าข้าวกล้อง  ส่วนผลข้าวที่ผ่านกระบวนการขัดสีจนได้เมล็ดข้าวที่มีสีขาว เราเรียกว่าข้าวสาร  ดังนั้นข้าวกล้องจึงมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าข้าวที่ผ่านการขัดสีแล้ว  ส่วนประกอบที่สำคัญของผลข้าวกล้อง (ดังภาพที่ 1)  
 

 52-11-2
 ภาพที่ 1 องค์ประกอบที่สำคัญของผลข้าวกล้อง
 ที่มาภาพ : จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4  สสวท.

 
             สารอาหารที่สำคัญในข้าวกล้อง ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว วิตามินบี 1 (Thiamiin) วิตามินบี 2 (Riboflavin) วิตามินบี 3 (Niacin) วิตามินบี 5 (Pantothenic acid) วิตามินอี กรดโฟลิก (Folic acid)  เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และซีลิเนียม  นอกจากนี้ในข้าวกล้องยังมีเส้นใยอาหารอีกด้วย   
ตารางแสดงประโยชน์ของสารอาหารที่สำคัญในข้าวกล้อง  
 
ตารางแสดงประโยชน์ของสารอาหารที่สำคัญในข้าวกล้อง

สารอาหาร ประโยชน์
คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานแก่ร่างกาย
โปรตีน ช่วยเสริมสร้าง ซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอ
ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว  ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
วิตามินบี 1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยในการทำงานของระบบประสาทเพื่อบังคับกล้ามเนื้อ
วิตามินบี 2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอก
วิตามินบี 3 ช่วยในการทำงานของระบบผิวหนังและระบบประสาท
วิตามินบี 5 ช่วยรักษาสมดุลของของเหลวในเนื้อเยื่อ ช่วยต่อต้านความเครีย
วิตามินอี  มีสารแกมมา ออริซานอล  (Gamma-Oryzanol) ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด  และมีสารแกมมา อะมิโนบิวทิริก แอซิต (Gamma Amino butyric acid; GABA) ช่วยบำรุงเซลล์ประสาท ทำให้ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล
กรดโฟลิก  ช่วยบำรุงเลือด
เส้นใยอาหาร ช่วยในการขับถ่าย ป้องกันโรคท้องผูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

สำหรับข้าวกล้องงอก คือ ข้าวกล้องที่นำมาแช่น้ำเพื่อทำให้งอก ซึ่งข้าวกล้องที่จะนำมาแช่น้ำ ต้องผ่านการกะเทาะเปลือกมาไม่เกิน 2 สัปดาห์  ในขณะที่เมล็ดข้าวกล้องเริ่มงอก สารอาหารที่เก็บสะสมไว้ในเมล็ดข้าวจะถูกย่อยสลายโดยกระบวนการทางชีวเคมี โดยสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยสลายได้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง  และน้ำตาล  ส่วนสารอาหารพวกโปรตีนจะถูกย่อยสลายได้เป็นกรดอะมิโน และมีการสะสมสารเคมีที่สำคัญ เช่น แกมมาออริซานอล  (Gamma-Oryzanol) และโดยเฉพาะสารแกมมา อะมิโนบิวทิริก แอซิต (Gamma Amino butyric acid; GABA) ซึ่งจากงานวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าข้าวกล้องงอกมีปริมาณสาร GABA  สูงมากกว่าข้าวกล้องปกติ 15.2-19.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมจะเห็นได้ว่าสารอาหารที่สำคัญในข้าวกล้องงอกไม่แตกต่างไปจากข้าวกล้องปกติเพียงแต่ว่าข้าวกล้องงอกจะมีปริมาณของสาร GABA เพิ่มสูงขึ้น  

 

             สาร GABA นั้น เป็นกรดอะมิโนที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation ของกรดกลูตามิก   สาร  GABA  ช่วยทำให้เกิดการรักษาสมดุลในสมอง ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ช่วยลดความดันโลหิต ลดอาการอัลไซเมอร์ และช่วยในการเจริญเติบโต ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย  เนื่องจากสาร GABA ไปกระตุ้นต่อมไร้ท่อให้ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต  ดังนั้นการเลือกซื้อข้าวเพื่อบริโภคในครั้งต่อไปขอแนะนำให้เลือกซื้อข้าวกล้องงอก เพราะให้คุณค่าทางอาหารที่สูงกว่าข้าวกล้องปกติ  
  

เอกสารอ้างอิง  

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. 2544. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 4.พิมพ์ครั้งที่ 5. 

องค์การค้าของสกสค, กรุงเทพมหานคร. 
http://esciencenews.com/articles/2008/07/28/compound.helps.rice.grow.reduces.nerve.vascular.damage.diabetes 
http://en.wikipedia.org/wiki/GABA  
http://www.fostat.org/article_detail.php?select=93 

 3,406 total views,  1 views today