• ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Science,Mathematics and Technology Education Conference ครั้งที่ 4 (ISMTEC 2018) http://ismtec2018.ipst.ac.th/
  • ขอเชิญอ่านบทความเกี่ยวกับชีววิทยาและการนำความรู้ทางด้านชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ ได้ที่ http://biology.ipst.ac.th/?cat=3
  • สื่อประกอบการเรียนรู้เอกสารเสิรมประกอบจุลชีววิทยา เรื่อง "การล้างมือ" เป็นบทเพลงที่สื่อถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เด็กๆ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงวัยประถมศึกษาสามารถปฏิบัติได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อและมีความสนุกสนานในการร้องเพลง อันจะเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการรักษาความสะอาด
  • click link ใต้ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวการประชุมได้ สำหรับผู้ที่สนใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ link นี้ค่ะ http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm
  • สามารถเข้ามาเยี่ยมชม facebook เพื่อติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวจากทางสาขาชีววิทยาของพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/pages/IPST-Biology/491096494305132?fref=ts ค่ะ
  • คุณครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ พลานาเรีย สามารถเข้ามาขอรับตัวอย่างได้ที่ สาขาชีววิทยา ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สสวท. ค่ะ
  • สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการศึกษา ถ่ายภาพผีเสื้อ สามารถไปเที่ยวชมผีเสื้อแบบใกล้ชิดได้ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ค่ะ
  • ภาพที่ดูเหมือนพวงองุ่นนี้แท้จริงแล้วคืออะไร สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ รูปภาพปี 2557 เดือน กันยายน ค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=9-2557
  • ภาพนี้เป็นภาพจากกิจกรรมการแบ่งเซลล์โดยการปั้นแป้งโด จากภาพเป็นการแบ่งเซลล์แบบใด

บทความ

ภาพถ่าย

วิดีโอคลิป

web analytics
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222
COPYRIGHT©2018 The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. All RIGHT RESERVED