Author Archive

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2552

                                                                                                                                 โดย    นายธีรพัฒน์   เวชชประสิทธิ์                         ต้นปี พ.ศ. 2552 พบการระบาดของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในประเทศเม็กซิโก จากนั้นไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทำให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลก ในประเทศไทยเองผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีลูกหลานในวัยเรียนต่างตื่นกลัวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จนรัฐบาลต้องออกมาตราการป้องกันโดยการสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราว รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนและล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือเอามือสัมผัสกับใบหน้า เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้                    Read More.

592 total views, 0 views today

หมู่เกาะกาลาปากอส

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2552

  โดย.. นายธีรพัฒน์  เวชชประสิทธิ์          สถานที่ตั้ง              กาลาปากอสเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอกวาดอร์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้ไปในแนวเส้นศูนย์สูตรประมาณ 1,000 กิโลเมตร กาลาปากอสเป็นหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 19 Read More.

10,665 total views, 0 views today