Author Archive

เทโลเมียร์ (Telomere)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ชีววิทยา, บทความปี 2560, วิทยาศาสตร์, เซลล์ (Cells)

ในสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอต (Eukaryote) เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมในนิวเคลียส ไว้ในรูปแบบของดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ดีเอ็นเอสายยาว จะมีการจัดระเบียบโดยการพันกับโปรตีนฮิสโตน (Histone) เป็นสายโครมาทิน (Chromatin) และรวมเป็นโครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome) ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ จำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมหรือเรียกว่า การจำลองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จากปัญหาที่ดีเอ็นเอไม่สามารถจำลองตัวเองของได้อย่างครบถ้วน หรือเรียกว่า “End-replication problem” ทำให้เกิดการสูญเสียดีเอ็นเอที่ปลายของโครโมโซมในทุก ๆ ครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ ซึ่งในส่วนปลายนี้จะมีโครงสร้างและลำดับเบสที่จำเพาะเรียกว่า เทโลเมียร์ (Telomere)

2,154 total views, 0 views today

เรณูกับการไขอดีต

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ครู, คลังความรู้, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป, วิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีต เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของโลกมาเป็นเวลานานหลายพันล้านปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเมื่อหลายพันหลายล้านปีมาแล้ว เราจะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร…

3,467 total views, 0 views today

การพัฒนาศักยภาพของสมอง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองที่สำคัญ เช่น พันธุกรรม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (genetic inheritance) จากพ่อแม่สู่รุ่นลูก กล่าวคือลักษณะของเซลล์ประสาท ขนาดของสมอง ปริมาณเนื้อสมองสีเทา (gray matter) หรืออาจรวมทั้งประสิทธิภาพของการทำงานของสมอง เป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

1,209 total views, 0 views today

กระดูกสันหลังคด ความทรมานที่มองไม่เห็น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ชีววิทยา, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป, วิทยาศาสตร์

โรคกระดูกสันหลังคดเป็นหนึ่งในกลุ่มอาการกระดูกสันหลังผิดปกติ (abnormal spinal curvatures) ซึ่งพบบ่อยในกระดูกสันหลังบริเวณช่วงอก (thoracic ) ซึ่งกระดูกสันหลังจะคดงอไปด้านซ้ายหรือด้านขวามากเกินกว่าปกติ คล้ายรูปตัว C นอกจากนี้ยังพบตำแหน่งการคดของกระดูกสันหลังที่บริเวณอื่น ๆ ได้แก่ กระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical) กระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar) หรืออาจคดทั้งส่วนอกและส่วนเอวทำให้มองคล้ายรูปตัว S

2,793 total views, 0 views today

เชิญร่วมอบรม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ การอบรม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา” วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!! ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรมสามารถดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมและกำหนดการได้ที่ Read More.

1,208 total views, 0 views today