Posts Tagged ‘เรณู’

เรณูกับการไขอดีต

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ครู, คลังความรู้, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป, วิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศในอดีต เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของโลกมาเป็นเวลานานหลายพันล้านปีมาแล้ว นักวิทยาศาสตร์ได้มีความพยายามที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเมื่อหลายพันหลายล้านปีมาแล้ว เราจะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร…

 7,364 total views,  1 views today