โรค Anorexia Nervosa

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

โดย… นางสาวยุวศรี  ต่ายคำ

Anorexia Nervosa เป็นโรคที่ผู้ป่วยจะมีภาวะบกพร่องของพฤติกรรมการกิน ตลอดจนมีความผิดปกติทางจิต เนื่องจากคิดว่าตัวเองอ้วนอยู่เสมอ ทั้งๆ ที่รูปร่างของตนนั้นผอมมากอยู่แล้ว จนทำให้เกิดภาวะเครียดและเกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องรักษารูปร่างและน้ำหนักตัวให้ดูดีอยู่เสมอ เช่น นางแบบ นักร้อง นักเต้น นักแสดง นักวิ่ง นักยิมนาสติก เป็นต้น ซึ่งร้อยละ 90  95 ของผู้ป่วยเป็นหญิงที่มีอายุอยู่ระหว่าง 13  30 ปี ความทุกข์ทรมานจากโรคนี้คือ ผู้ป่วยจะมีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วประมาณร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัวเดิมทำให้ผู้ป่วยโรคนี้มีรูปร่างที่ผอมมาก แต่เนื่องจากยังคิดว่าตัวเองมีน้ำหนักมากจึงไม่ยอมบริโภคอาหาร ประกอบกับการออกกำลังกายมากจนเกินไปหรือรับประทานยาระบายเป็นประจำ ซึ่งผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือ ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน หรือมีแร่ธาตุน้อยจนทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำ การเต้นของหัวใจผิดปกติตลอดจนอาจทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายผิดปกติตามไปด้วย นอกจากนั้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคนี้จะแสดงอาการหรือพฤติกรรมแปลกๆ หลายอย่าง ได้แก่

 1. ปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารในที่สาธารณะ
 2. มีความกังวล รู้สึกทุกข์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและมีความรู้สึกผิดเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วทุกครั้ง
 3. มีความกังวลเรื่องแคลอรี่ของอาหารทุกมื้อที่รับประทาน
 4. เริ่มอดอาหารบางมื้อ
 5. มีพฤติกรรมแปลกๆ ระหว่างมื้ออาหาร เช่น การตัดหรือหั่นอาหารให้มีชิ้นเล็ก และเลือกหรือคัดอาหารออกมาวางรอบๆ จานไปจนถึงการอาเจียนเพื่อต้องการเอาอาหารที่รับประทานเข้าไปออกมา
 6. ฝืนออกกำลังกายอย่างหนักแม้ว่าจะรู้สึกอ่อนล้า

หากใครมีพฤติกรรมคล้ายที่กล่าวมาให้เริ่มสงสัยได้ว่าอาจป่วยเป็นโรค Anorexia Nervosa

                สาเหตุของโรค Anorexia Nervosa เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ความกดดันทางวัฒนธรรม เนื่องจากในหลายสังคมมีค่านิยมเรื่องรูปร่างว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างผอมนั้นจัดว่าเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการงาน มีความสุขและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากกว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างอ้วน ซึ่งค่านิยมดังกล่าวส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสื่อ นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวก็มีส่วนเพราะบางครอบครัวมีลักษณะความเป็นอยู่ที่คนในครอบครัวมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้ เช่น ครอบครัวที่มีลักษณะการปกครองแบบมีกฏระเบียบมากทำให้สมาชิกในครอบครัวขาดความเป็นอิสระ

                การวินิจฉัยโรค Anorexia Nervosa สามารถทำได้โดยเริ่มต้นจากการสอบถามข้อมูลของผู้ป่วยโดยสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเองและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งประเด็นคำถามที่นิยมถามส่วนใหญ่ได้แก่  

 1. ประวัติเกี่ยวกับน้ำหนักตัว
 2. รูปแบบการบริโภค
 3. คำถามเกี่ยวกับน้ำหนักและรูปร่าง
 4. พฤติกรรมการลดน้ำหนักและการอดอาหาร
 5. ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
 6. พฤติกรรมที่แสดงออกรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพภายนอกที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเป็นโรคดังกล่าว

เมื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วแพทย์จะทำการตรวจร่างกายด้วย เช่น ตรวจเลือด หรือตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วจึงนำผลการตรวจดังกล่าวมาประกอบการวินิจฉัยโรค ซึ่งวิธีการรักษาโรคนั้น แพทย์ต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายประการก่อนจะตัดสินใจรักษาผู้ป่วย เช่น

 1. อายุของผู้ป่วย
 2. ระยะเวลาที่ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคนี้
 3. เงื่อนไขทางการรักษารวมไปถึงน้ำหนักตัว
 4. ประวัติการมีพฤติกรรมในการบริโภคที่ผิด เช่น การดื่มสุรามาก การอาเจียน  การรับประทานยาระบายเป็นประจำ
 5. ภาวะทางจิตของผู้ป่วย

ความคาดหวังของแพทย์เมื่อทำการรักษาผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยควรจะมีอาการดีขึ้น เช่น น้ำหนักตัวกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีขึ้น สามารถกำจัดพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมได้ ตลอดจนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการคุมน้ำหนักที่ถูกต้อง

               อันที่จริงแล้วไม่มียาตัวใดที่ช่วยรักษาโรค Anorexia Nervosa ได้โดยตรง เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยทางกายภาพภายนอกและเกิดจากภาวะทางอารมณ์ที่ผิดปกติ ดังนั้นหากท่านใดที่สงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งบางคนอาจต้องใช้เวลานานพอสมควรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และอาจมีโอกาสกลับมาป่วยได้อีก ดังนั้นหากรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการบริโภคอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน

กรณีตัวอย่างของผู้ป่วยที่ตายด้วยโรค Anorexia Nervosa

54-7-1

 

              Ana Carolina Reston เป็นนางแบบสาวชาวบราซิล มีส่วนสูง 173 เซนติเมตร เธอคิดว่าเธอมีน้ำหนักตัวมาก ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเธอมีน้ำหนักตัวเพียง 40 กิโลกรัมเท่านั้นAna เสียชีวิตในขณะที่มีอายุเพียง 21 ปี เนื่องจากการลดน้ำหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำ ทำให้ระบบอวัยวะในร่างกายล้มเหลว และเกิดการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ ญาติของเธอกล่าวว่า ช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นับจากวันที่เธอเริ่มเข้าสู่วงการนางแบบ เธอเลือกที่จะบริโภคแต่อาหารจำพวกแอปเปิ้ลและมะเขือเทศเท่านั้น เนื่องจากกลัวจะมีน้ำหนักตัวเกิน ถึงแม้ว่าจะมีคนทักเธอว่าเธอมีน้ำหนักตัวที่น้อยเกินไปจนเหมือนคนป่วย แต่เธอก็กลับปฏิเสธและตอบกลับไปว่าเธอมีน้ำหนักตัวที่พอดีแล้ว เธอสบายดีไม่ได้ป่วย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลเซาท์ เปาโล สรุปได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเธอน่าจะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดจากโรค Anorexia Nervosa

 

                                                       ******************************************

 

แหล่งอ้างอิง

1. Anorexia – Mama’s health.com (Online) Available www.mamashealth.com/anorexia.asp 

           retrieved on 8 June 2011.

2. Anorexia Nervosa – Medicine.com (Online) Available

           www.medicinenet.com/anorexia_nervosa/page6.htm retrieved on 8 June 2011.

3. Anorexia Nervosa Health Center – Webmd.com (Online) Available

           www.webmd.com/mental-health/anorexia-nervosa/ retrieved on 8 June 2011.

4. Eating disorder – Anorexia and bulimia care (Online) Available

           www.anorexiabulimiacare.co.uk/ retrieved on 8 June 2011.

5. What is anorexia – Central region eating disorder service (Online) Available

           www.eatingdisorders.org.nz/What-is-Anorexia.774.0.html retrieved on 8 June 2011.

6. Everyone knew she was ill. The other girls, the model agencies … don't believe it when they say

             they didn't' – news (Online) available   http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2007/

             jan/14/fashion.features4 retrieved on 8 June 2011.

7. Ana Carolina Reston-Wikipedia (Online) available

              http://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Carolina_Reston retrieved on 8 June 2011.

 

 13,135 total views,  2 views today