รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

      สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาเพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (download ใบสมัคร)     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 มี 3 หัวข้อ ได้แก่           1. กายวิภาคของสัตว์            2. เทคนิคการระบุพืช สัณฐานวิทยาของพืช                    3. กิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา และรายวิชาเพิ่มเติม       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่ (download ใบสมัคร)   รับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1402-1406  

 586 total views,  1 views today