สไปโรไจรา (เทาน้ำ)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ

  ก.                                                                            ข. ก. ภาพใบไมยราบ (กาง) ข. ภาพใบไมยราบ (หุบเมื่อถูกสัมผัส) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ลำต้นไผ่เหลือง (แสดงข้อและปล้องของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ดอกถั่วเขียว ตัวอย่างดอกของพืชตระกูลถั่ว (legume) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ผลถั่วเขียวสดเมื่อผลแห้งจะแตกออกเป็นสองแนว เป็นลักษณะผลแบบพืชตระกูลถั่ว (legume) (เนื่องจากภาพเป็นผลสดจึงยังไม่แห้งและแตก) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย มดดำ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง แหนแดง แหนเป็ดเล็ก และไข่น้ำ สถานที่ : คูน้ำ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ว่านจุก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spathoglottis plicata Bl. มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่าเอื้องดิน ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ถั่วแปบช้าง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Afgekia sericea Craib มีชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งว่ากันภัย ซึ่งมีลักษณะต้นและดอกคล้ายกับต้นกันภัยมหิดลมาก สิ่งที่แตกต่างกันคือ ถั่วแปบช้างมีดอกสีชมพูส่วนกันภัยมหิดลมีดอกสีม่วง สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร

 883 total views,  1 views today