เชิญร่วมอบรม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา”

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรมสามารถดาวน์โหลด ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมและกำหนดการได้ที่

https://goo.gl/jJ1v2Y

ผู้ที่สนใจขอความกรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมการอบรมที่โทรสารหมายเลข 02-2528979

ภายในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ผศ.ดร.รัชนีกร ธรรมโชติ โทรศัพท์ 02-2185485, ratchaneekorn.t@chula.ac.th

 4,290 total views,  4 views today