รับสมัครประกวดสื่อ Infographic จุลชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2017

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ frontpage, ข่าวสารต่างๆ, ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, สื่อจุลชีววิทยา

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.ต้น และ ม.ปลาย) ร่วมส่งผลงานสื่อ infographic หัวข้อ การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า (Commercial Uses of Fungi) ชิงเงินรางวัลจาก สสวท. และ BMS

 

     โดยนักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบกติกา รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่  https://goo.gl/vgGLfo  

     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.นัฏฐพร รุจิขจร ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ สสวท.

โทร 02-392-4021 ต่อ 1311

อีเมล์ nruch@ipst.ac.th

 

259 total views, 4 views today

Tags: , , , ,