สื่อการสอนเรื่อง การโคลนยีน โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, มัธยมศึกษาปีที่6, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

สื่อการสอนเรื่องพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ การโคลนยีน
โดยอาศัยพลาสมิดของแบคทีเรีย

บทความลงในนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 197 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558

click เพื่อ download PDF   การโคลน DNA

 

การโคลน DNA_Page_2 การโคลน DNA_Page_3 การโคลน DNA_Page_4

 

การโคลน DNA_Page_5 การโคลน DNA_Page_6

 54,803 total views,  4 views today