ผู้ที่มาขอรับบริการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไฮดรา พลานาเรีย พารามีเซียม จะได้รับเอกสาร Bio article ฟรี !!!

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ frontpage, ข่าวสารต่างๆ, ชีววิทยา

สำหรับผู้ที่มาขอรับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (ไฮดรา พลานาเรีย และพารามีเซียม)

จะได้รับเอกสาร Bio article รวมบทความชีววิทยาปี 2552  2553 และ 2554 

ในรูปแบบ CD และ pocket book ค่ะ

 

20150629_151100-1 20150629_151151-1 (2)

 1,759 total views,  1 views today