รับสมัครประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นม.ปลาย(ปิดรับส่งผลงาน)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวสารต่างๆ, ครู, นักเรียน

               ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จะจัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของฟังไจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดง      ในงานอบรมวิชาการเห็ดราวิทยา “Mycology in Southeast Asia” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น 

                 รางวัลสำหรับผู้ชนะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า  5,000  บาท

และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดและรายละเอียดได้ที่นี่

     downloadหนังสือนำเรื่อง หรือ  downloadใบสมัคร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์  ๐๒-๓๙๒๔๐๒๑ ต่อ ๑๔๐๒-๑๔๐๖
E-mail:panick.wei@gmail.com
facebook:https://www.facebook.com/pages/IPST-Biology/491096494305132?fref=ts

เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 10 เมษายน 2558 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์

 

                         ปิดรับส่งผลงาน

 1,219 total views,  1 views today