เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีวะ 58 (ปิดแล้ว)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น จึงขอปิดการรับสมัครก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2558

**สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินรีบดำเนินการโดยเร็ว มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ส่งเอกสารครบก่อน
หรือถูกตัดสิทธิ์ในการอบรม**


สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558
 มี 2 หัวข้อ ได้แก่
  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)
 2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่  
     download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง

สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่
1. E-mail: pwein@ipstweb.com  หรือ shong@ipstweb.com   หรือ
2. Fax:    02-3922562

**สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารทาง e-mail  ต้องเห็นรายละเอียดชัดเจน และจะได้รับ e-mail ตอบกลับเพื่อแสดงว่าได้รับเอกสารแล้ว**
** การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น**

**Update รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 19 ก.พ.58 เวลา 16.00 น. ขอให้ผู้ที่ส่งเอกสารเข้ามาแล้วตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น

ทางสาขาชีววิทยาจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการวันที่ 20 ก.พ. 58 เวลา 18.00 น.
ขออภัยในความล่าช้า

หากรายชื่อมีข้อผิดพลาดให้แจ้งที่
pwein@ipstweb.com
panick.wei@gmail.com
shong@ipstweb.com 

โทรศัพท์
02-3924021 ต่อ 1404

 43,172 total views,  3 views today