• banner Misac KKU

 • Bio IPST facebook

 • planaria_1

 • butterfly

 • Strawberry-1

 • orange mushroom

 • พวงองุ่น-1

 • Prunus flower

 • champein mushroom

 • Pla teen panick

 • Pla teen panick-1

 • Print

 • Promote 58

 • ติดตามต่อได้ที่ http://biology.ipst.ac.th/?p=2890
 • สามารถเข้ามาเยี่ยมชม facebook เพื่อติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวจากทางสาขาชีววิทยาของพวกเราได้ที่ https://www.facebook.com/pages/IPST-Biology/491096494305132?fref=ts ค่ะ
 • คุณครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ พลานาเรีย สามารถเข้ามาขอรับตัวอย่างได้ที่ สาขาชีววิทยา ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สสวท. ค่ะ
 • สำหรับท่านที่สนใจ ต้องการศึกษา ถ่ายภาพผีเสื้อ สามารถไปเที่ยวชมผีเสื้อแบบใกล้ชิดได้ที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ค่ะ
 • ผลของสตรอเบอรีแท้จริงคือส่วนไหนสามารถเข้าไปหาคำตอบได้ รูปภาพปี 2556 เดือน กันยายนค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=09-2556
 • เห็ดสีส้มที่เห็นอยู่นี้เป็นเห็นชนิดอะไร สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ รูปภาพปี 2557 เดือน มีนาคม ค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=03-2557
 • ภาพที่ดูเหมือนพวงองุ่นนี้แท้จริงแล้วคืออะไร สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ รูปภาพปี 2557 เดือน กันยายน ค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=9-2557
 • ดอกไม้ที่เห็นนี้คือ ดอกอะไร สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ รูปภาพปี 2556 เดือน เมษายน ค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=04-2556
 • เห็ดอะไรนะรูปทรงเหมือนแก้วเชมเปญ สามารถเข้าไปค้นหาคำตอบได้ที่ รูปภาพปี 2556 เดือน เมษายน ค่ะ http://biology.ipst.ac.th/?bwg_gallery=04-2556
 • ปลาตีนตัวนี้น่าสงสาร จากภาพ เพราะเหตุใดปลาตีนตัวนี้จึงน่าสงสาร
 • ปลาตีนตัวผู้มีพฤติกรรมต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาเขตของมัน
 • ภาพนี้เป็นภาพจากกิจกรรมการแบ่งเซลล์โดยการปั้นแป้งโด จากภาพเป็นการแบ่งเซลล์แบบใด
 • ดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ หรือ http://biology.ipst.ac.th/?p=2544

บทความ

ภาพถ่าย

วิดีโอคลิป

web analytics
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222