เทโลเมียร์ (Telomere)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ชีววิทยา, บทความปี 2560, วิทยาศาสตร์, เซลล์ (Cells)

ในสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอต (Eukaryote) เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมในนิวเคลียส ไว้ในรูปแบบของดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ดีเอ็นเอสายยาว จะมีการจัดระเบียบโดยการพันกับโปรตีนฮิสโตน (Histone) เป็นสายโครมาทิน (Chromatin) และรวมเป็นโครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome) ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ จำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมหรือเรียกว่า การจำลองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จากปัญหาที่ดีเอ็นเอไม่สามารถจำลองตัวเองของได้อย่างครบถ้วน หรือเรียกว่า “End-replication problem” ทำให้เกิดการสูญเสียดีเอ็นเอที่ปลายของโครโมโซมในทุก ๆ ครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ ซึ่งในส่วนปลายนี้จะมีโครงสร้างและลำดับเบสที่จำเพาะเรียกว่า เทโลเมียร์ (Telomere)

 7,913 total views,  7 views today

เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2555, สิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน (Genes), เซลล์ (Cells)

จากบทความเรื่อง polyploidy (เบญจมาศ, 2548) สิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดขึ้นไป

 35,057 total views,  4 views today