พยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กในประเทศไทย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2558, โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ (Animal structure and function)

พยาธิใบไม้ในลำไส้ขนาดเล็กมีวงชีวิตที่ซับซ้อน เนื่องจากต้องใช้โฮสต์ หรือ เจ้าบ้านอย่างน้อย 2 ชนิดในการเจริญเติบโตจนเป็นระยะตัวเต็มวัย

 27,547 total views,  9 views today

มองโลกผ่านตา(บอดสี) (บทความเดือนสิงหาคม 57)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความปี 2557, มัธยมศึกษาปีที่5, โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ (Animal structure and function)

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการสาขาชีววิทยา

 17,852 total views,  1 views today