บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

ราเมือก (slime mold)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2557

ในอดีตการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตศึกษาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก นักวิทยาศาสตร์จึงจัดให้ราเมือก (slime mold) เป็นรา เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับรา คือมีการสร้างสปอร์ในอับสปอร์หรือสปอร์แรงเจียม (sporangium) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายฟรุตติ้งบอดี้ (fruiting body) ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ

 60,459 total views,  4 views today

การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2) กลไกการถ่ายทอดยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย ดร.สุนัดดา   โยมญาติ           การที่แบคทีเรียสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะได้นั้น เกิดจากการควบคุมโดยยีนที่ควบคุมการทนทานต่อยาปฏิชีวนะ ยีนนี้อาจจะอยู่บนพลาสมิดที่เป็น DNA วงแหวนสายคู่ที่อยู่นอกโครโมโซมของแบคทีเรีย หรืออยู่บนโครโมโซมของแบคทีเรียก็ได้ แบคทีเรียที่ไม่มียีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะจะตายไป ขณะที่แบคทีเรียที่มียีนต้านทานยาปฏิชีวนะจะยังคงมีชีวิตอยู่และสืบทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อๆ Read More.

 24,683 total views,  4 views today

การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 1)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 1) กลไกในการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย ดร.สุนัดดา  โยมญาติ           Alexander Fleming นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษได้ค้นพบว่ารา Penicillium sp. สร้างสารเพนิซิลลิน (penicillin) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus sp. ได้ Read More.

 28,512 total views,  7 views today

ว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรยีน

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ           การออกสิทธิบัตร (patent) มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำกัดสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ที่ถือสิทธิบัตรเท่านั้น ถ้าบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาที่สิทธิบัตรครอบคลุมนั้น Read More.

 1,837 total views

เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy) ปุณยาพร บริเวธานันท์           จากบทความเรื่อง polyploidy (เบญจมาศ, 2548) สิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดขึ้นไป” Read More.

 22,712 total views,  3 views today