บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย           ดร.สุนัดดา  โยมญาติ           สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)  มีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ เช่น ราและเห็ดชนิดต่างๆ โดยที่ราส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเส้นใย Read More.

2,579 total views, 0 views today