บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ

การศึกษาสปอร์ของเห็ดราอย่างง่าย           ดร.สุนัดดา  โยมญาติ           สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)  มีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เช่น ยีสต์ และสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ เช่น ราและเห็ดชนิดต่างๆ โดยที่ราส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเส้นใย เรียกว่า ไฮฟา (hypha)  กลุ่มของไฮฟา เรียกว่า ไมซีเลียม (mycelium) ซึ่งไมซีเลียมของราบางชนิดจะรวมกลุ่มและพัฒนาเป็น 1,612 total views, 4 views today

1,612 total views, 4 views today

สไปโรไจรา (เทาน้ำ)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ

  ก.                                                                            ข. ก. ภาพใบไมยราบ (กาง) ข. ภาพใบไมยราบ (หุบเมื่อถูกสัมผัส) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ลำต้นไผ่เหลือง (แสดงข้อและปล้องของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว) สถานที่ : สวนผลไม้ ต. ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร       ดอกถั่วเขียว ตัวอย่างดอกของพืชตระกูลถั่ว (legume) สถานที่ : […]

71 total views, no views today