บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

คลอโรฟิลล์กับสุขภาพ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

ดร. ขวัญชนก ศรัทธาสุข เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการรับประทานพืชผักต่างๆ นั้นเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนทุกคน แล้วทราบกันหรือไม่ว่าพืชผักต่างๆที่รับประทานไปนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ในพืชผักส่วนใหญ่จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ในบางชนิดอาจมากถึง 70 – 85 % ของน้ำหนักทั้งหมด เช่น ผักประเภทใบต่างๆ  Read More.

 20,914 total views,  3 views today

กิจกรรมตรวจสอบความสัมพันธ์ของความสูงของต้นพืช ชีวมวลของใบพืช และความเข้มของแสงที่มี ผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  อรสา ชูสกุล นักวิชาการสาขาชีววิทยา สสวท.           ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น แสงและความเข้มของแสง คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ อายุของใบ และปริมาณน้ำที่พืชได้รับ สารอาหาร รวมทั้งการปรับตัวของพืชเกี่ยวกับทิศทางของใบเพื่อรับแสง และการจัดเรียงตัวของใบเพื่อแข่งขันในการรับแสงของพืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณเดียวกัน Read More.

 7,542 total views

อาร์เคีย Archaea

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  อาร์เคีย (Archaea) ดร.สุนัดดา  โยมญาติ อาร์เคียเป็นแบคทีเรียใช่หรือไม่ อาร์เคีย เป็นโพรคาริโอตที่มีรูปร่างและขนาดคล้ายแบคทีเรีย ในระยะแรกที่ค้นพบนักวิทยาศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มแบคทีเรีย และเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่า “อาร์เคียแบคทีเรีย” แต่เมื่อมีการศึกษาสมบัติต่างๆ ของเซลล์เพิ่มขึ้น พบว่าอาร์เคียมีสมบัติบางประการที่แตกต่างจากแบคทีเรียและมีความคล้ายกับยูคาริโอต เช่น Read More.

 91,141 total views,  20 views today

กิจกรรมเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของยีสต์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  กิจกรรมเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ของยีสต์ ดร.สุนัดดา โยมญาติ          สิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากการสลายสารอาหารเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในการสลายสารอาหารนี้ จะเปลี่ยนพลังงานของพันธะเคมีของสารอาหารให้อยู่ในรูปสารประกอบพลังงานสูง เช่น ATP ที่เซลล์สามารถนำไปใช้ได้ เรียกกระบวนการนี้ว่า การสลายสารอาหารระดับเซลล์หรือ  การหายใจระดับเซลล์ (cellular respiration) Read More.

 73,744 total views,  16 views today

single nucleotide polymorphism (SNP)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2555

  single nucleotide polymorphism (SNP) ธีรพัฒน์  เวชชประสิทธิ์          ถ้าขยาย DNA ของสิ่งมีชีวิตจะเห็นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียงตัวกันของนิวคลีโอไทด์ที่มีเบส 4 ชนิด คือเบสกลุ่มพิวรีน (purine) Read More.

 24,959 total views,  11 views today