เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีวะ 58 (ปิดแล้ว)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น จึงขอปิดการรับสมัครก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2558 **สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินรีบดำเนินการโดยเร็ว มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ส่งเอกสารครบก่อนหรือถูกตัดสิทธิ์ในการอบรม**สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม Read More.

 42,717 total views,  5 views today

การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการเรียนการสอน

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee Read More.

 4,581 total views

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งหัวข้อการอบรม รุ่นที่ 2                       รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556   (หากรายชื่อไม่ถูกต้อง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ Read More.

 578 total views

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

      สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาเพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (download ใบสมัคร)     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ Read More.

 620 total views