บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

ทำไมการสื่อสารของเซลล์สมองถึงเร็วมาก

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2553

ทำไมการสื่อสารของเซลล์สมองถึงเร็วมาก สุทธิพงษ์ พงษ์วร             “เซลล์สมองทำงานอย่างไร หรือมีการสื่อสารอย่างไร จึงสามารถรับรู้และสั่งการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาไม่ถึงวินาที” สำหรับคนที่ศึกษาทางด้านชีววิทยาที่เกี่ยวกับการทำงานของสมอง ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ และก็เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้สำหรับการวิจัยมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อที่ศึกษาและทำความเข้าใจถึงกลไกการทำงานและการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองนับล้านๆ เซลล์             ถ้าจะเปรียบสมองเสมือนว่าเป็นคอมพิวเตอร์ ก็ต้องเรียกว่าเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ชั้นยอดเลยทีเดียวที่สามารถบรรจุข้อมูลต่างๆ ได้อย่างไม่จำกัด Read More.

 4,682 total views

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการนอนหลับ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2553

 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการนอนหลับ ยุวศรี   ต่ายคำ        คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่เรานอนหลับ หลายคนเชื่อว่าการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองจะได้พักผ่อน แต่ที่จริงสมองมีบทบาทมากขณะที่เรานอนหลับ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยจนสามารถแบ่งช่วงเวลาของการนอนหลับออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ๆ คือ ช่วง REM (Rapid Eyes Read More.

 4,196 total views

ไมคอร์ไรซา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2553

  ดร.สุนัดดา   โยมญาติ          ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) เป็นการอยู่ร่วมกันแบบภาวะพึ่งพากัน (mutualism) ระหว่างฟังไจ (fungi) และรากพืช โดยที่พืชได้รับน้ำและธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากฟังไจ ในขณะที่ฟังไจได้รับสารอาหารที่จำเป็น เช่น Read More.

 67,977 total views

ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2553

 อรสา   ชูสกุล          ในปี พ.ศ. 2553 นี้ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม และเกิดความสูญเสียในอัตราที่สูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากมนุษย์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การเกิดสึนามิ อุทกภัย แผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติ Read More.

 4,601 total views

ไขความจริงจากลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2553

 อาจารย์ภัทรา  พลับเจริญสุข** ในอดีตคนทั่วไปจะไม่รู้จักคำว่าดีเอ็นเอ (DNA)  นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่เข้าใจในเรื่องดีเอ็นเอ  แต่ปัจจุบัน DNA กลับมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างแพร่หลายแทบทุกวงการ ตั้งแต่วงการวิทยาศาสตร์  การแพทย์ การเกษตร การพิสูจน์หลักฐานหรือตรวจเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล   และการจำแนกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามที่พบเห็นได้ในหน้าหนังสือพิมพ์  หรือการรายงานข่าว  เช่น Read More.

 3,800 total views