การพัฒนาศักยภาพของสมอง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองที่สำคัญ เช่น พันธุกรรม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (genetic inheritance) จากพ่อแม่สู่รุ่นลูก กล่าวคือลักษณะของเซลล์ประสาท ขนาดของสมอง ปริมาณเนื้อสมองสีเทา (gray matter) หรืออาจรวมทั้งประสิทธิภาพของการทำงานของสมอง เป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่

 3,074 total views,  2 views today

หนังสือเรียนใหม่ จัดทำโดย สสวท. รองรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ ฉบับปรับปรุง 2560

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

หนังสือเรียนชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รองรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯ ฉบับปรับปรุง 2560 สีสันสวยงาม เนื้อหาครอบคลุมทุกตัวชี้วัด

 53,200 total views

เครื่องสำอาง สวยอย่างปลอดภัย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, กลุ่มเป้าหมาย, ครู, คลังความรู้, นักเรียน, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป

ความสนใจในเรื่องความสวยงามนั้นมีมานานแล้วรวมทั้งความเชื่อที่ว่าความสวยงามนั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้ ดังจะเห็นได้จากสุภาษิตที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ซึ่งกล่าวถึงความสวยงามที่ได้จากการปรุงแต่ง

 26,877 total views,  3 views today

แป้งอะไรใช้ทำขนม

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, คลังความรู้, ชีววิทยา, บทความ, บทความปี 2560, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่6, เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

ขนมเป็นของหวานที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน ทั้งขนมไทยและขนมที่รับวัฒนธรรมมาจากต่างชาติ  ขนมไทย เช่น ขนมถ้วย ขนมน้ำดอกไม้ มักมีแป้งที่ทำมาจากข้าวชนิดต่างๆ เป็นส่วนประกอบ

 76,949 total views,  11 views today

พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ biochemistry, Uncategorized, กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2558, บทความปี 2558, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่6, ระบบนิเวศ (Ecosystems), วิทยาศาสตร์--ชีววิทยา

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้งานได้หลากหลายและสะดวก ทำให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก

 9,694 total views