แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2547

สุทธิพงษ์ พงษ์วร

ตอนที่ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา 
|
                    ครั้งนี้จะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ พร้อมภาพสวยๆ ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้ไปสัมผัสมาครับโดยได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายภาพสำหรับนำมาใช้ประกอบบทความเรื่องนี้ รวมถึงนำภาพมาใช้ประกอบหนังสือเรียนชีววิทยา ที่กำลังจัดทำกันอยู่ด้วย กว่าจะได้มาแต่ละภาพก็ช่างยากเย็น ต้องใช้เวลา จังหวะ ความอดทนใช้ได้ทีเดียว ภาพที่ได้มาก็จะค่อยๆ นำออกมาเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปครับ คราวนี้เราจะมาดูกันว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา มีอะไรให้เราชมกันบ้าง และเราสามารถนำเอาความรู้ที่จัดแสดงเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเรื่องอะไรได้บ้าง 

                    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีการจัดแสดง 2 ส่วน คือ สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งอยู่ชั้นล่าง และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล อยู่ชั้นที่ 2 แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์ 

                    เมื่อเราไปเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เราสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในเรื่องต่อไปนี้ได้ครับ คือเรื่องสัตว์ในอาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom) และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล ตามแนวปะการัง เขตน้ำขึ้นน้ำลง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล ปลารูปร่างแปลกและปลามีพิษ ปลาเศรษฐกิจ ปลาที่อาศัยในมหาสมุทร การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิตในทะเล บ่อเต่าทะเลและปลาฉลาม ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล 

                    สำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล ยังแบ่งย่อยออกเป็น สัตว์ในไฟลัมโพริเฟอร์รา (Phylum Porifera) ไฟลัม ซีเลนเทอราตา (Phylum Coelenterata) ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) และ ไฟลัมเอคไคโนเดอร์มาตา (Phylum Echinodermata) 

                    “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” “ทำเรื่องเรียน (ยากๆ) ให้เป็นเรื่องเล่น” “เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กๆ”จากคำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าถ้าเราพานักเรียนออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนจะทำให้เด็กๆ มองเห็นภาพรวมขององค์ความรู้ที่เขาจะได้เรียนทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น เด็กๆ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศจากบรรยากาศที่จัดแสดงไว้ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถ้าโรงเรียนใดมีโอกาสพานักเรียนเข้าชมก็สามารถติดต่อประสานงานกับทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ โดยมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ในเว็บไซต์ตามลิงค์ครับ ได้อะไรมากกว่าที่คิดครับ รับรอง ขอเชิญชมภาพบรรยากาศภายในที่ถ่ายจากตู้เลี้ยงปลากันเลยดีกว่าครับ    

47-4-1

47-4-2

47-4-3

47-4-4

47-4-5

47-4-6

47-4-7

47-4-8

Picture Ref.: "Living Aquarium"-S. Pongworn, Biology, IPST

                    และเมื่อเดินดูตู้เลี้ยงปลาจนหมดแล้ว ก็เดินออกมาขึ้นไปชมชั้น 2 ในส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเลดังที่กล่าวไปแล้วครับ 
 

47-4-9

47-8-10

47-4-11

47-4-12

Picture Ref.: "Living Aquarium"-S. Pongworn, Biology, IPST

 

                    สำหรับข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เวลาที่เข้าชม วิทยากรผู้บรรยาย เบอร์โทรติดต่อ และข้อมูลพร้อมภาพประกอบของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ สามารถเข้ามาดูได้ในเว็บของมหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th/ เมื่อเข้ามาหน้าเว็บของหมาวิทยาลัยบูรพา ก็จะมีลิงค์ไปยังหน้าเว็บของสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหน้าเว็บ ม.บูรพาครับ 

 

                    หรือจะเข้าไปที่เว็บหน้าแรกของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตรงเลยก็ให้คลิ๊กไปที่ http://www.bims.buu.ac.th/wwwTh/index.html ได้เลยครับ 
 

 

Last updated 12/22/2009 15:31:37 

767 total views, 0 views today