แมลงวันผึ้ง (bee fly)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

แมลงวันผึ้ง (bee fly)

แมลงวันผึ้ง (bee fly)

เป็นแมลงวันที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายผึ้งเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่า กินน้ำหวานเป็นอาหาร และหาอาหารอยู่ร่วมกับฝูงผึ้ง


สถานที่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา โยมญาติ

 

1,282 total views, 0 views today

Tags: