เอื้องหมายนา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ เมษายน 2556

เอื้องหมายนา

เอื้องหมายนา  

พืชในวงศ์ Costaceae  เป็นพืชล้มลุก ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกตั้งตรงดอกตูมมีกาบสีแดงคล้ำหุ้มอยู่
ดอกย่อยเป็นรูปกรวย ทยอยบานทีละ 1-2 ดอก  ใบของเอื้องหมายนาเป็นใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายหอก ปลายใบเรียวแหลม


ที่มา: สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ กรุงเทพฯ

ผู้ถ่ายภาพ: นางสาวปาณิก เวียงชัย

280 total views, 0 views today

Tags: