เอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อน ชะลอโรคอัลไซเมอร์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2549

49-11-1

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

                    อาจารย์ มอ.หาดใหญ่ วิจัย พบฮอร์โมนเอสโตรเจนในน้ำมะพร้าวอ่อนมีสารชะลอโรคอัลไซเมอร์ เผย เตรียมพัฒนาเป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง และยาชะลออัลไซเมอร์ หวังช่วยหญิงวัยทองทั่วโลกที่มีโรคแทรกซ้อนหลังหมดประจำเดือน เร่งจดสิทธิบัตรให้เร็วที่สุดหวั่นซ้ำรอยต่างชาติตัดหน้าจดกวาวเครือ

                    (31ส.ค.)ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิด เผยว่า หลังจากศึกษาข้อมูลจนพบว่าในแต่ละปีมีผู้หญิงทั่วโลกเข้าสู่วัยหมดประจำ เดือนอย่างถาวรประมาณ 50 ล้านคน ขณะเดียวกันพบว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ขาดฮอร์โมนจากรังไข่มากระตุ้นมดลูกจนเกิดผล ข้างเคียงอันเกิดจากการหมดประจำเดือนคือ โรคหัวใจ กระดูกผุ เนื่องจากสตรีวัยทองมักได้รับฮอร์โมนทดแทนจนพบอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค อัลไซเมอร์สูงในสตรีกลุ่มนี้เพราะได้รับฮอร์โมนลดลง

                    “ใน ประเทศสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นับล้านคน ส่วนประเทศไทยนั้นพบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กว่าแสนคน และหากคนกลุ่มนี้ได้รับฮอร์โมนทดแทนมากกว่า 5 ปีขึ้นไปจะพบผลข้างเคียงอื่นๆ มากขึ้น ที่พบได้บ่อย ได้แก่ มะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ จนหลายฝ่ายต้องหาสารหรือพืชทดแทนจากธรรมชาติมาผลิตเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ให้ รับประทานจนเกิดผลข้างเคียงดังกล่าว” นักวิจัยรายเดิม กล่าว
 

 49-11-2


                    ดร.นิ ซาอูดะห์ กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง เพื่อนำมาเป็นฮอร์โมนทดแทนและพบว่า สตรี วัยทองชาวอเมริกันที่เริ่มรับประทานอาหารจำพวกถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วมีอัตราการเป็น มะเร็งต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมสูงกว่าสตรีวัยทองในประเทศจีนหรือญี่ปุ่น ซึ่งคุ้นเคยกับการทานอาหารจำพวกถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

                    ส่วน ในประเทศไทยนั้นนักวิจัยได้ทำการศึกษาสารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณมากจน ประสบผลสำเร็จแล้วคือผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาว ทั้งที่นักวิจัยของไทยได้ค้นคิดมาก่อนเป็นเวลานาน แต่แล้วประเทศญี่ปุ่นกลับได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาวไปก่อน อย่างน่าเสียดาย

                    ดร.นิ ซาอูดะห์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวตนจึงทำการวิจัยหาสารอื่นๆ นอกจากถั่วเหลืองและกวาวเครือขาวที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมาทำการศึกษา ได้แก่ น้ำมะพร้าวอ่อนโดยใช้ความรู้ของภูมิปัญญาไทยที่ว่า… หาก ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนขณะมีประจำเดือนจะมีผลทำให้ประจำเดือนหยุด หรือกลายเป็นประจำเดือนกะปริดกะปรอยและทำให้มีประจำเดือนครั้งต่อไปล่าช้า กว่าปกติ โดยทำการศึกษาวิจัยเรื่องผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอการเกิดพยาธิสภาพโรค อัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2546-2548 จนผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจสูงในระดับนานาชาติและได้รับคัดเลือกเป็นผล งานแบบโปสเตอร์ดีเด่น สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ จากงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2549 ครั้งที่ 29

                    “จาก การทดลองพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพ ของโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้หนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างเป็นแบบจำลองแทนสตรีวัย ทองพบว่าหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนำมะพร้าวเป็นเวลา 5 สัปดาห์มีพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าว ” ดร.นิซาอูดะห์ กล่าวและว่า

                    นอกจากนี้ยังพบว่า น้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้การสมานแผลเร็วขึ้น ทั้งยังไม่มีแผลเป็นอีกด้วย  ซึ่งจะได้ศึกษาและพัฒนาให้เป็นยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นอันจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่แผลหายช้ากว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากความสำเร็จในครั้งนี้ ตนจึงได้รับเชิญให้ไปให้คำแนะนำห้องปฎิบัติการเพื่อศึกษาการชะลอการเกิดโรค อัลไซเมอร์โดยใช้สมุนไพร Nigella Sativa สมุนไพรพื้นเมืองของแถบเมดิเตอเรเนียน มีชื่อภาษาไทยว่า “เทียนดำ” ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ณ มหาวิทยาลัยปุตระ ประเทศมาเลเซีย และได้รับข้อเสนอให้ไปทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวในห้องปฎิบัติการอันทันสมัย ในมาเลเซีย

                    ดร.นิ ซาอูดะห์ กล่าวด้วยว่า ได้ขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง และยาเพื่อชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นต่อไปใน อนาคต และจะทำการจดสิทธิบัตรเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทยต่อไป “หาก การศึกษาวิจัยประสบความสำเร็จจริง จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่มะพร้าว และจะทำให้ชาวสวนมะพร้าวมีรายได้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะผู้ปลูกมะพร้าวซึ่ง เป็นพืชทางการเกษตรของภาคใต้ และเชื่อว่าเป็นการลดการนำสินค้า เครื่องสำอาง และยาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมหาศาล” ดร.นิซาอูดะห์ กล่าว

 

เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก. ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549
       (Online). Available: http://www.komchadluek.net/2006/09/03/x_it_h001.php
       (Retrieved 05/09/2006). 

969 total views, 0 views today