เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จุดที่ 7

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ มีนาคม 2556

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จุดที่ 7

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จุดที่ 7    เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จุดที่ 7

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จุดที่ 7

เป็นทุ่งหญ้าเมืองหนาวหรือทุ่งหญ้ากึ่งอัลไพน์ (Sub-Alpine meadow) มีป้ายอธิบายลักษณะของทุ่งหญ้าบริเวณนี้ (ภาพ ก) ซึ่งมีไม้ล้มลุก ไม้พุ่มขนาดเล็กและทุ่งหญ้าเจริญอยู่ร่วมกัน (ภาพ ข) มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินเพื่อไปที่จุดอื่นๆ (ภาพ ค) ห้ามเดินออกนอกเส้นทางเนื่องจากจะไปทำลายพันธุ์พืชบริเวณนั้นที่ไวต่อการรบกวน ซึ่งถ้าตายแล้วจะฟื้นฟูกลับคืนมาได้ยาก


สถานที่: เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา  โยมญาติ

 

235 total views, 0 views today

Tags: