ผึ้งกำลังเก็บเรณูจากดอกดาวกระจายสีเหลือง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ มีนาคม 2556

ผึ้งกำลังเก็บเรณูจากดอกดาวกระจายสีเหลือง

ผึ้งกำลังเก็บเรณูจากดอกดาวกระจายสีเหลือง


สถานที่ถ่ายภาพ : แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวภัณฑิลา อุดร

217 total views, 0 views today

Tags: