ผลก่อ (Quercus sp.)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ พฤษภาคม 2556

ผลก่อ (Quercus sp.)

 

ผลก่อ (Quercus sp.)

เป็นผลแห้งแก่แล้วไม่แตก (dry indehiscent fruit) แบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว (nut)
ผนังผลมีลักษณะแห้งและแข็งมาก มีกาบหุ้มผล (capule) หุ้มบางส่วนของผลไว้


สถานที่ : มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา โยมญาติ

419 total views, 0 views today

Tags: