ปลาตีน (mudskipper)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ มิถุนายน 2556

ปลาตีน (mudskipper)

 

ปลาตีน (mudskipper)

เคลื่อนที่บนบกได้ โดยใช้ครีบอกไถลตัวไปตามพื้นเลน สามารถอยู่บนบกได้เป็นเวลานานเนื่องจากเก็บความชุ่มชื้นไว้บริเวณเหงือกได้
อาศัยอยู่ตามชายทะเลโคลนและป่าชายเลน


สถานที่ : เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา  โยมญาติ

249 total views, 0 views today

Tags: