ซากดึกดำบรรพ์ของแอมโมไนท์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ธันวาคม 2555, ภาพถ่ายปี 2555, มิถุนายน 2556

ซากดึกดำบรรพ์ของแอมโมไนท์

ซากดึกดำบรรพ์ของแอมโมไนท์ (ammonite)

 เป็นสัตว์พวกหอยโบราณอาศัยอยู่ในทะเล พบในมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era) จนถึงมหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)


สถานที่ : National Museum of Natural Science ไต้หวัน

ผู้ถ่ายภาพ : ดร.สุนัดดา  โยมญาติ

799 total views, 0 views today

Tags: