ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Crocodile และ Alligator

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2552

   โดย …ยุวศรี ต่ายคำ

         หลายคนคงเคยได้ยินภาษาอังกฤษคำว่า crocodileและ alligator 2 คำนี้มีความหมายที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หลายคนบอกว่า 2 คำนี้มีความหมายเดียวกันคือหมายถึง จระเข้ แต่บางคนบอกว่า alligator นั้นหมายถึงจระเข้ขนาดเล็ก ส่วน crocodile นั้นหมายถึงจระเข้ขนาดใหญ่ คำพูดที่กล่าวมาข้างต้นจริงเท็จแค่ไหน บทความเรื่องนี้คงสามารถไขข้อข้องใจของหลายคนได้ 

           จากการค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับ crocodile และ alligator พบว่าอันที่จริงแล้วสัตว์ 2 ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกันคือ ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata)  คลาสเรปทิเลีย (Class Reptilia) แต่มีวงศ์ (Family) ที่ต่างกัน โดย crocodile จัดอยู่ใน Family Crocodylidae ในขณะที่ alligator จัดอยู่ใน Family Alligatoridae ทั้ง crocodile และ alligator เป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีอุณหภูมิของร่างกายไม่คงที่คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทั้ง crocodile และ alligator มักอาศัยอยู่ตามบึงหรือแหล่งน้ำที่มีอุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียสเพราะอุณหภูมิดังกล่าวจะทำให้มันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม จากการสำรวจพบว่า crocodile ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย ซึ่ง crocodile ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดได้แก่ crocodile สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็ม โดยวัดขนาดความยาวลำตัวได้ 9 เมตรและมีน้ำหนักตัวมากถึง 1 ตันเลยทีเดียว ในขณะที่ alligator ส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาตั้งแต่รัฐ Carolina ไปจนถึงรัฐ Texas โดยเฉลี่ยแล้ว alligator จะมีขนาดลำตัวเล็กกว่า crocodile คือมีความยาวลำตัวเฉลี่ย 4.5 เมตรแต่ทั้ง alligator และ crocodile นั้นมีอายุเฉลี่ยนานถึง 50 ปีเลยทีเดียว 

          หากจะกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของทั้ง crocodile และ alligator นั้น อาจสรุปได้เป็น 2 ประเด็นคือมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ทั้ง crocodile และ alligator จะมีพังพืดที่เท้าซึ่งมีส่วนช่วยให้พวกมันว่ายน้ำได้ดีประกอบกับผิวหนังที่มีลักษณะเป็นลายตารางที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับเสื้อเกราะและตำแหน่งของตาและรูจมูกที่ค่อนไปทางส่วนบนของหัวช่วยให้พวกมันสามารถล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลากลางคืน นอกจากนั้นพวกมันยังมีอวัยวะรับสัมผัสที่มีความไวต่อเสียงและแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำอีกด้วย หากกล่าวถึงเรื่องของอวัยวะรับสัมผัส ทั้ง crocodile และ alligator มีตุ่มรับสัมผัสขนาดเล็กอยู่บริเวณรอบขากรรไกรทั้งด้านบนและด้านล่าง ซึ่งถ้ามองเข้าไปใกล้ๆจะพบว่าตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้มีลักษณะคล้ายตอบนผิวหนังของคนที่เพิ่งโกนหนวดเสร็จใหม่ๆ ตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำเพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งของเหยื่อได้อย่างแม่นยำ โดยปกตินักวิทยาศาสตร์เรียกตุ่มรับสัมผัสเหล่านี้ว่า ISOsซึ่งมาจากคำว่า Integumentary Sense Organs หมายถึงอวัยวะรับสัมผัสที่ปกคลุมอยู่บนผิวหนังทั่วร่างกาย แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น DPRsซึ่งมาจากคำว่า Dermal Pressure Receptor หมายถึง ปลายประสาทรับสัมผัสและแรงกดดันบริเวณชั้นผิวหนัง แต่จากการสำรวจพบว่า crocodile จะมีปลายประสาทรับสัมผัสเหล่านี้กระจายอยู่บนชั้นผิวหนังทั่วลำตัวผิดกับ alligator ซึ่งจะพบปลายประสาทรับสัมผัสนี้เฉพาะบริเวณรอบขากรรไกรเท่านั้น 
   
            เราอาจคาดไม่ถึงว่าความแตกต่างจุดนี้เป็นประโยชน์มากเวลาที่ต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังจระเข้ของท่านไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้า ชิ้นใดทำมาจากหนังของ crocodile และชิ้นใดที่ทำมาจากหนังของ alligator โดยสังเกตว่าหากพบจุดดำอยู่บนหนังจระเข้นั่นแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทำมาจากหนังของ crocodile อย่างแน่นอน 
   

52-8-1 
     ซ้าย : หนังของ crocodile : 
ที่มาhttp://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1k.jpg  

52-8-2 
หนังของ alligator :
ที่มา http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1j.jpg

             

         ส่วนความแตกต่างทางกายภาพอื่นๆระหว่าง alligator และ crocodile คือลักษณะของปากและขากรรไกรโดยปากของ alligator จะมีลักษณะกว้างคล้ายรูปตัว U ในขณะที่ crocodile จะมีลักษณะปากที่ยาวกว่าคล้ายรูปตัว V ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับชนิดของเหยื่อที่พวกมันกิน

 

 

           เนื่องจากเหยื่อส่วนใหญ่ของ alligator จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กเช่น เต่า หอยและปลา ปากของมันจึงออกแบบมาให้สามารถรับแรงกดได้เวลาที่มันต้องใช้ปากเพื่อแกะหรือเปิดเปลือกหอยและกระดองเต่า ผิดกับ crocodile ที่เหยื่อส่วนใหญ่ของพวกมันจะเป็นสัตว์ที่มีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ ทำให้ปากของมันถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงและออกแรงกัดได้มากเป็นพิเศษ นอกจากนั้นลักษณะฟันของ alligator และ crocodile ก็มีความแตกต่างกัน ใน alligator เราจะสังเกตเห็นว่าฟันด้านบนจะมีลักษณะกว้างกว่าฟันด้านล่าง ทำให้เวลาที่มันปิดปาก ลักษณะของฟันจะคร่อมกันอยู่โดยฟันบนจะครอบทับฟันล่างจนสนิท หรือแม้กระทั่งฟันซี่ที่ 4 ที่ปกติมีลักษณะใหญ่กว่าฟันซี่อื่นก็ถูกครอบจนสนิทด้วยเช่นกันดังภาพ A ส่วน crocodile นั้นฟันด้านบนและด้านล่างจะมีความกว้างที่ใกล้เคียงกันมากทำให้เวลาที่มันเปิดปากจะเห็นว่าฟันด้านล่างและด้านบนจะประสานกันพอดีจะมีก็แต่ฟันซี่ที่ 4 ซึ่งมีลักษณะใหญ่กว่าฟันซี่อื่นที่จะมีลักษณะยื่นออกมาด้านบนดังภาพ B 

  52-8-3

           ความแตกต่างทางกายภาพอีกอย่างหนึ่งคือ crocodile จะมีลำตัวเป็นสีเหลืองอมเทา ในขณะที่ alligator จะมีลำตัวเป็นสีดำอมน้ำตาล alligator ส่วนใหญ่อาศัยในแหล่งน้ำจืด ในขณะที่ crocodile ชอบอาศัยในแหล่งน้ำกร่อยหรือแหล่งน้ำเค็มเช่นบริเวณป่าชายเลนและทะเล ซึ่งความแตกต่างเรื่องถิ่นอาศัยนี้สามารถเชื่อมโยงได้กับเรื่องของต่อมขับเกลือ 
 

 

52-8-4 

Crocodile :
   ที่มา http://www.freewebs.com/ppinpg/mother.jpg  

 52-8-5
ขวา alligator
ที่มา http://www.worldofstock.com/slides/NAN4718.jpg

                                 อันที่จริงแล้วทั้ง crocodile และ alligator ต่างก็มีต่อมขับเกลืออยู่บริเวณลิ้นซึ่ง crocodile ยังคงใช้ต่อมดังกล่าวช่วยขับเกลือออกจากร่างกายแต่ดูเหมือนว่าต่อมขับเกลือใน alligator นั้นไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้แล้ว และนี่ก็เป็นคำตอบได้ดีว่าเหตุใด crocodile จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยได้ดีกว่า alligator นักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่าอาจเป็นเพราะ crocodile มีบรรพบุรุษเคยอาศัยอยู่ในทะเลมาก่อนจึงทำให้ต่อมขับเกลือของ crocodile ในรุ่นปัจจุบันยังสามารถที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

  

 52-8-6
  ต่อมขับเกลือบริเวณลิ้น (ที่มา : http://www.flmnh.ufl.edu/cnhc/images/!cbd-faq-q1h.jpg )

   

           จากการเปรียบเทียบที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตลักษณะจากภายนอก แต่หากจะกล่าวถึงเรื่องของพฤติกรรมนั้น คนส่วนใหญ่มักคิดว่า crocodile มีความก้าวร้าวมากกว่า alligator ความคิดนี้ถูกสำหรับ crocodile บางสายพันธุ์เท่านั้น โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า crocodile สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเค็มส่วนใหญ่จะมีความก้าวร้าวมากกว่า alligator เพราะ alligator ส่วนใหญ่ไม่มีนิสัยก้าวร้าว เว้นเสียแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าถูกรบกวนหรือถูกบุกรุกอาณาเขต ซึ่งผิดกับ crocodile ที่มีนิสัยก้าวร้าวกว่า พวกมันสามารถฆ่ามนุษย์ได้ เพียงแค่มนุษย์คนนั้นอยู่ผิดที่ผิดทาง เพราะ crocodile ส่วนใหญ่จะมีอาณาเขตของตัวเองซึ่งหากมีผู้บุกรุกเข้ามาเมื่อไหร่ พวกมันจะโจมตีทันที โดยเฉพาะ crocodile ที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำไนท์ มีรายงานว่าพวกมันทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตทุกปี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยพยายามอย่าเข้าใกล้ทั้ง crocodile และ alligator จะดีที่สุด 

  

อ้างอิง 

  1. Alligator and Crocodile – Reptile (online) Available  : www.mcwdn.org/Animals/AliCroc.html
  2. Alligator vs. Crocodile – Animal planet (online) Available : http://animal.discovery.com/convergence/safari/crocs/expert/expert7.html 
  3. The Crocodile and Alligator – Genesis park (online) Available : www.genesispark.org/genpark/croc/croc.html   
  4. The difference between alligators and crocodiles – essortment information and advice you want  to know  (online) Available :http://www.essortment.com/differencebetwe_rnnj.html 
  5. What’s the difference between a crocodile and an alligator? – Crocodilian Biology Database (online) Available : www.flmnh.ufl.edu/cnhc/cbd-faq-q1.html 
  6. What is the difference between a crocodile and an alligator? – wise Geek (online) Available :http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-a-crocodile-and-an-alligator.html 
  7. White Alligator and crocodile – Animal scoop (online) Available : www.billybear4kids.com/animal/whose-toes/toes7a.html 

 

27,634 total views, 0 views today