ข้อเสียของคาร์บอนไดออกไซด์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ วิดีโอคลิปสาหร่ายทะเลดังกล่าวที่นิยมใช้บริโภคกันทราบหรือไม่ว่า ในน้ำจืดก็มีสาหร่ายที่สามารถนำมาใช้รับประทานได้และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้สาหร่ายทะเลที่กล่าวไปข้างต้น สาหร่ายน้ำจืดที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้มีอยู่ 3 ชนิด คือ 1) สาหร่ายเตา หรือ เทาน้ำ เป็นสาหร่ายสีเขียวในสกุล Spirogyra ซึ่งมีหลายชนิด มักพบอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือน้ำไหลเอื่อยๆ พบมากในฤดูฝน 2) สาหร่ายไก เป็นสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora พบกระจายทั่วไปตามพื้นท้องน้ำที่มีลักษณะเป็นก้อนหินและน้ำไหลไม่แรงนัก และ 3) สาหร่ายลอน หรือ ไข่หิน ดอกหิน หรืออองลอน เป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสกุล Nostocho

844 total views, 0 views today