การสลายอาหารระดับเซลล์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ วิดีโอคลิป

สิ่งมีชีวิตต่างๆในโลกของเราล้วนมีกิจกรรม­ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เพื่อดำรงชีวิต เช่น การบินหาอาหารของนก การว่ายน้าของปลา การชักใยของแมงมุม การบินเพื่อหาดอกไม้ของแมลง  การเดินทางมาโรงเรียน การเดินทางไปทางานของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น ล้วนต้องอาศัยพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนทั้­งสิ้น แล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้พลังงานมาจากที่ไหนกัน คำตอบก็คือ อาหารนั่นเอง

 

 

240 total views, 0 views today