บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

นักวิทยาศาสตร์ยืนยันการแสดงออกบนใบหน้าทารกในครรภ์ (ก.ย. 54)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

              ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น ก็ทำให้มนุษย์มีเครื่องมือในการค้นคว้าและตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลได้มากขึ้น ส่งผลทำให้ในปัจจุบันนี้การศึกษาทางด้านการแพทย์ในด้านต่างๆ มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความเครียด และการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บปวดของทารกในครรภ์ (fetus – ชื่อเรียกระยะการเจริญของตัวอ่อน Read More.

 3,194 total views,  1 views today

การใช้ปลิงบำบัดโรค (Leech Therapy) (ส.ค. 54)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

  การใช้ปลิงบำบัดโรค (Leech Therapy) ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์             ในช่วงนี้ทุกหนแห่งในโลกต่างเผชิญกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวนกันท่วนหน้า โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ปีนี้มีฝนตกค่อนข้างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นฝนในฤดูหรือฝนนอกฤดูก็ตาม สิ่งที่มากับฤดูฝนก็คือสัตว์มีพิษกัดต่อยทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปยามน้ำลดลงก็คือปลิง (leech) นั่นเอง Read More.

 10,992 total views,  12 views today

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) (ก.ค. 54)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) วิลาส รัตนานุกูล             พลาสติก (Plastic)เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มนุษย์คิดค้น และประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน พลาสติกจัดเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เป็นพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน นอกจากนี้อาจมีธาตุอื่นๆ Read More.

 26,661 total views,  7 views today

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้วยเกมโดมิโน (มิ.ย. 54)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้วยเกมโดมิโน (มิ.ย. 54)     เรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตด้วยเกมโดมิโน สาวินีย์ หมู่โสภณ             ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นมีวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น บรรยาย สาธิต หรือบทบาทสมมติ Read More.

 14,709 total views

เทคโนโลยีการคัดกรองโรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2554

 โดย… น.ส.นภาพันธุ์  เรืองเสถียรทนต์      โรคทางพันธุกรรมเป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม โดยยีนอยู่บนโครโมโซม  ซึ่งเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะทำให้เกิดการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกโดยตรง                                                                              โรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ที่พบบ่อย ได้แก่                                                             1. โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia)  เป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดความผิดปกติสู่ลูกได้ โดยลูกจะได้รับยีนที่ควบคุมการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติจากพ่อและแม่ ทำให้เม็ดเซลล์เลือดแดงมีอายุสั้น แตกง่าย ถูกทำลายง่าย  ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะซีด Read More.

 3,379 total views,  1 views today