บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 2) กลไกการถ่ายทอดยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย ดร.สุนัดดา   โยมญาติ           การที่แบคทีเรียสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะได้นั้น เกิดจากการควบคุมโดยยีนที่ควบคุมการทนทานต่อยาปฏิชีวนะ ยีนนี้อาจจะอยู่บนพลาสมิดที่เป็น DNA วงแหวนสายคู่ที่อยู่นอกโครโมโซมของแบคทีเรีย หรืออยู่บนโครโมโซมของแบคทีเรียก็ได้ แบคทีเรียที่ไม่มียีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะจะตายไป ขณะที่แบคทีเรียที่มียีนต้านทานยาปฏิชีวนะจะยังคงมีชีวิตอยู่และสืบทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อๆ Read More.

 27,054 total views,  32 views today

การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 1)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

  การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (ตอนที่ 1) กลไกในการต้านทานต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย ดร.สุนัดดา  โยมญาติ           Alexander Fleming นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษได้ค้นพบว่ารา Penicillium sp. สร้างสารเพนิซิลลิน (penicillin) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus sp. ได้ Read More.

 30,500 total views,  11 views today

ว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรยีน

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ           การออกสิทธิบัตร (patent) มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำกัดสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายสินค้า ให้กับผู้ที่ถือสิทธิบัตรเท่านั้น ถ้าบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาที่สิทธิบัตรครอบคลุมนั้น Read More.

 1,893 total views

เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

เซลล์สืบพันธุ์(gamete) ของสิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ (polyploidy) ปุณยาพร บริเวธานันท์           จากบทความเรื่อง polyploidy (เบญจมาศ, 2548) สิ่งมีชีวิตพอลิพลอยด์ หมายถึง “สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่า 2 ชุดขึ้นไป” Read More.

 25,268 total views,  24 views today

วัตถุพยานทางชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2556

หากจะนึกถึงคดีความที่เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับเรื่องร้องเรียนบ่อยๆ ได้แก่ คดีลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม บุคคลผู้มีหน้าที่สำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย

 11,904 total views,  8 views today