บทความปี : ทั้งหมด | 2560 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 |

ตำ… กล้วย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2546

รศ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล และ อ. อุบลวรรณ บุญเปล่ง                     "กล้วยตานี ปลายหวีเหี่ยว เหลือหวีเดียว หิ้วหวีไป หิ้วหวีมา"                      วลีที่ชอบนำมาใช้ในการเล่มเกมส์เพื่อเป็นการฝึกการพูดเร็ว แสดงถึงความยากของภาษาไทย และทำให้เป็นที่ตลกขบขันกันในกลุ่มเพื่อน Read More.

 7,631 total views,  4 views today

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2546

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก  (Gestational trophoblastic disease) นายแพทย์อยู่ยง อนันตโชค                   การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและมะเร็งเนื้อรก (Gestational trophoblastic disease) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงของ trophoblastic cell ที่ Read More.

 4,948 total views

เรื่องของมด

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2546

มาลินี นิ่มเสมอ                                                มดเป็นแมลงที่พบในระบบนิเวศบกต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศเขตร้อน มีการคาดคะเนว่าในโลกนี้มีมดอยู่ประมาณ 10,000 ชนิด แต่ที่พบแล้วมีประมาณ 8,800 ชนิด สำหรับประเทศไทยคาดว่ามีมดประมาณ 800 – Read More.

 38,387 total views,  8 views today

P680 และ P700เป็นส่วนหนึ่งของระบบแสง ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2546

ผศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์                     ในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (light reaction) รงควัตถุชนิดต่างๆ ที่อยู่บนไทลาคอยด์ จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยมีการเกาะตัวอยู่กับโปรตีนหลายชนิด กลุ่มของโปรตีนบนไทลาคอยด์ที่มีรงควัตถุประกอบอยู่ด้วยนี้เรียกว่า ระบบแสง (photosystem) ในพืชชั้นสูงรงควัตถุที่ประกอบอยู่ในระบบแสงได้แก่ แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์ Read More.

 41,025 total views,  10 views today

เซลล์ประสาทและการรับส่งกระแสประสาท

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2546

รศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล                     ลักษณะของเซลล์ประสาททั่วไป ประกอบด้วยตัวเซลล์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของนิวเคลียส ออร์แกเนลและองค์ประกอบของเซลล์ต่างๆ เช่นเดียวกับเซลล์อื่นๆ แต่เซลล์ประสาทส่วนใหญ่จะมีแขนงยื่นออกจากตัวเซลล์ ซึ่งมีลักษณะและการทำงานต่างกัน 2 ประเภท คือ                                           1. แอกซอน (Axon) Read More.

 28,820 total views,  14 views today